Frågor & Svar.

Information. (Frågeställningar som kan uppstå ifall informationen kring projektet är otillräcklig)

Hur/vart/när får jag pengarna?


...
Vart kan jag köpa en pantmugg?


...
Vilka muggar går att panta?


...
Vad gör jag med locket?


...
Hur länge kan jag vänta med att panta muggen efter jag köpt den?


...

Vanliga frågor.

Kan jag panta min plastmugg?


...
Måste jag välja en pantmugg?


...
Får jag pant om jag slänger den i något annat kärl?


...
Kan man panta en mugg flera gånger?


...
Kan jag panta någon annans mugg?


...
Om jag inte kan/vill panta, vad gör jag då?


...
Det är dryck kvar i muggen, vad gör jag då?


...
Varför kan jag bara panta under sommaren?


...

Felanmälningar.

Kan jag panta min plastmugg?


...
Måste jag välja en pantmugg?


...
Får jag pant om jag slänger den i något annat kärl?


...
Kan man panta en mugg flera gånger?


...
Kan jag panta någon annans mugg?


...
Om jag inte kan/vill panta, vad gör jag då?


...
Det är dryck kvar i muggen, vad gör jag då?


...
Varför kan jag bara panta under sommaren?


...

Bra att ta upp. (Förklara varför användaren behöver aktivera platsposition)