top of page

Papper

Bower förklarar allt du behöver veta kring pappersåtervinning. Hur du sorterar papper och pappersförpackningar rätt och hur de återvinns.

Pappersåtervinning - sortera rätt

Pappersförpackningar återvinns genom inlämning till en återvinningsstation. Föremål som räknas som förpackningar är kartonger till mat och dryck, wellpapp, papperskassen och pappåsar till livsmedel, såsom socker och mjöl.


Vik gärna ihop kartonger, så det får plats mer förpackningar i kärlen. Du behöver inte rengöra förpackningarna, men de ska vara tömda på innehåll. Eventuella korkar av annat material än papper, skruvas av och sorteras i annan lämplig behållare.


Tidningspapper och returpapper

Papper från tidningar, reklamblad, broschyrer och kontorspapper sorteras i behållaren för tidnings- och returpapper på återvinningsstationen.


Tidningspapper innehåller giftig mineralolja, som vid felsortering, kan överföras till en återvunnen livsmedelsförpackning och bli skadlig för människors hälsa. I vissa fall återvinns felsorterade tidningar inte alls, utan går till förbränning och förorenar miljön via rökgas, slaggprodukt och aska.


Vilket papper ska inte återvinnas?

Papper som inte ska återvinnas är sådant där det förekommer klister. Allt klister är inte medräknat här, utan det handlar om det starka och tåliga klister som finns på kuvert och post-its. Dessa produkter bör slängas i restavfall och förbrännas.


En ganska krånglig sak att återvinna är en present. Det blir mycket avfall - presentpapper, snöre, tejp och etiketter. Vad kan återvinnas egentligen? Svaret är att det är presentpappret som kan återvinnas och bör källsorteras som pappersförpackning. Snöret, tejpen och etiketter bör slängas i restavfall. På tejp och etiketter förekommer sådant klister som inte kan återvinnas på bra sätt. Presentsnören fastnar ofta i återvinningsmaskiner.


Hur återvinns papper?

Pappersförpackningarna pressas ihop till balar och levereras till returpappersbruket. Där omvandlas förpackningarna till enskilda pappersfibrer, som faktiskt kan återvinnas upp till sju gånger. Pappersfibrerna pressas slutligen ihop och blir till en ny förpackning. Genom att återvinna en pappersförpackning sparar vi 40 % av den energiförbrukning som skulle gå åt till av göra en helt ny.


Varför bör du återvinna papper?

Papper bör återvinnas eftersom det sparar på våra resurser och miljö. Energiförbrukning och skogsskövling minskar. Pappersmassa utvinns från trävirke, från skogsskövlingar runt om i världen. Skogsskövlingen bidrar till att stora mängder kol, som träd vanligtvis binder i stammarna, släpps ut i naturen. Världsnaturfonden WWF uppskattar också att 12 % av världens koldioxidutsläpp kommer från skogsskövling.


Skogsindustrierna presenterar att svensk pappersproduktion kan delas upp i två kategorier - grafiskt papper och förpackningsmaterial. Grafiskt papper innefattar tidningspapper och annat tryckpapper, något vars produktion har minskat avsevärt i takt med att tidningar erbjuds digitalt. Däremot har produktionen av förpackningsmaterial, såsom kartong, wellpapp och papper, ökat. Sedan 2013 har den totala pappersproduktionen i Sverige legat på en jämn nivå av ungefär 10 miljoner ton per år, men dryga 90 % av detta exporteras till andra länder och nyttjas således inte i Sverige.


Vad händer med pappersförpackningar efter du har lämnat till återvinning?

Se filmen från Förpackningsinsamlingen (FTI) för att förstå mer om vad som faktiskt händer med alla pappersförpackningar efter att du har lämnat dem till återvinning:

Referenser

Expressen

Förpackningsinsamlingen, FTI

Skogsindustrierna

Statistiska Centralbyrån, SCB

Världsnaturfonden, WWF


Tack för din läsning!

 

Och du, glöm inte att du kan använda Bower-appen för att bli belönad för dina återvunna förpackningar. Genom appen kan du noga följa den mängd koldioxid du sparar världen genom att återvinna.

 

När du sparar koldioxid bidrar du till en minskning av växthusgaser, vilket i sin tur kan bromsa den globala uppvärmningen och förlust av biologisk mångfald på jorden.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page