top of page

Kaffekapslar

Hur återvinns kaffekapslar? Här får du svar på hur du sorterar dina kaffekapslar rätt och hur processen för återvinningen ser ut.

Återvinning av kaffekapslar

Alla kaffekapslar från Nespresso är tillverkade av 100 % aluminium och kan återvinnas genom att de sorteras som metallförpackningar. Nespresso erbjuder också kunder att köpa en billig återvinningspåse, som rymmer mellan 100 och 200 kapslar. Den fulla påsen kan du även lämna i en Nespresso-butik för återvinning. Kostnaden för påsen går oavkortat till Farmer Future Program, vilket är ett av Fairtrade Internationals välfärdsprogram.


Aluminium bidrar till att kaffet får en längre hållbarhet och håller sig fräscht. Metallen har även fördelen att den kan återvinnas oändligt många gånger.


Tassimo och Dolce Gusto - Återvinningssystemet TerraCycle

Kaffekapslar från Tassimo och Dolce Gusto är gjorda av blandat material. Förpackningar av blandat material återvinns inte den allmänna plast- eller metallåtervinningen och hamnar därför i avfallsförbränning.


Det globala återvinningsföretaget TerraCycle har däremot ett samarbete med båda kaffeproducenterna. TerraCycle erbjuder ett system för att även dessa kaffekapslar ska kunna återvinnas till hårdplast. Genom ett gratis system kan privatpersoner antingen lämna sina kapslar vid en särskild insamlingsplats eller skicka en försändelse med avfallet direkt till en av TerraCycles återvinningsstationer.


På återvinningsstationen sorteras materialet innan det sedan rengörs och skickas till en annan aktör som kan återvinna det sorterade materialet. Läs mer om hur du kan återvinna kaffekapslar på terracycle.com.


Återvinna kaffepads och E.S.E. Pods

Företaget Senseo erbjuder mer miljövänliga alternativ till kaffekapseln - de så kallade kaffepadsen. En kaffepad från Senseo är gjord av 100 % biologiskt nedbrytbart och komposterbart material enligt EU-standard. Dessa förpackningar kan ofta lämnas till industriell kompostering på en återvinningscentral.


E.S.E. står Easy Serving Espresso och dessa platta kapslar är gjorda av två lager med vanligt kaffefilter. En E.S.E. pod är således ett vanligt kaffefilter, om än mindre, med kaffesump i efter användning och ska sorteras i hushållets matavfall. Företagen Illy, Gimoka och Garbaldi producerar E.S.E. pods.


Varför bör du återvinna kaffekapslar?

Genom att återvinna kaffekapslar i den största möjliga mån vi kan, bidrar vi till att minska slöseriet av energi och råmaterial. Metaller som aluminium kan lätt återvinnas och bli en ny kapsel eller något annat föremål. Kapslar av plast, såsom Tassimo och Dolce Gusto, kan återvinnas via TerraCycle och bli till ny plast som kan användas igen.


Återvinningen minskar risken för att kapslar, som kan återvinnas, hamnar i restavfall och förbränns. Förbränning av plaster och metall leder till giftiga rökgaser, slaggprodukt och aska. Dessa föroreningar är skadliga för naturen och levande varelser.


Referenser

Kaffekapslar.se

Nespresso

Senseo

SYSAV

TerraCycle


Tack för din läsning!

 

Och du, glöm inte att du kan använda Bower-appen för att bli belönad för dina återvunna förpackningar. Genom appen kan du noga följa den mängd koldioxid du sparar världen genom att återvinna.

 

När du sparar koldioxid bidrar du till en minskning av växthusgaser, vilket i sin tur kan bromsa den globala uppvärmningen och förlust av biologisk mångfald på jorden.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page