top of page

Frigolit

Bower förklarar hur du ska sortera frigolit rätt och hur det återvinns. Sortera rätt och var snällare mot jorden.

Så återvinns och sorteras frigolit

Frigolit, eller EPS, är ett lätt material som består av 2% cellplast och 98% luft. Frigolit används ofta som packningsmaterial vid transport av varor, men kan också vara ett hobbymaterial vid pyssel.

Sortera frigolit

Om du har små mängder frigolit kan du lämna dessa i behållaren för plastförpackningar i ditt miljörum. Stora mängder frigolit ska däremot sorteras som mjukplast på din återvinningsstation eller på återvinningscentralen.

Återvinning av frigolit

Frigoliten kan återvinnas på tre olika sätt. Det första tillvägagångssättet är att frigoliten finfördelad till små EPS-pärlor, som sedan kan användas till EPS-betong eller isolering i väggar.


Det andra sättet som frigolit kan återvinnas genom är nedsmältning. Att smälta frigolit innebär att det blir till en ny Polystyren-råvara. Detta material kan användas till att göra ny frigolit eller andra produkter av Polystyren.

En tredje metod är att lösa upp frigoliten genom att blanda och lösa upp den med ett lösningsmedel. Då avlägsnar man även föroreningar i materialet genom olika typer av filtrering.


Varför ska du återvinna frigolit?

Om plasten i frigolit felsorteras kommer det att hamna i förbränning, lakvatten eller deponi. Detta utgör ett stort hot mot levande varelser, klimat och miljö. Plaster innehåller olika kemikalier, som kan vara giftiga, och en förbränning av plast innebär stora utsläpp av växthusgaser.


Referenser

EPS Sverige

Naturvårdsverket

Tack för din läsning!

 

Och du, glöm inte att du kan använda Bower-appen för att bli belönad för dina återvunna förpackningar. Genom appen kan du noga följa den mängd koldioxid du sparar världen genom att återvinna.

 

När du sparar koldioxid bidrar du till en minskning av växthusgaser, vilket i sin tur kan bromsa den globala uppvärmningen och förlust av biologisk mångfald på jorden.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page