top of page

Batterier

Hur återvinns batterier? Här får du svar på hur du sorterar dina batterier rätt och hur processen ser ut för batteriåtervinning.

Batteriåtervinning - allt du behöver veta

Det finns sex olika sorters batterier:


 • Alkaliska batterier. Det här är de vanliga engångsbatterier, som du använder i exempelvis brandvarnare och leksaker. De kan vara runda, fyrkantiga eller stavformade. Dessa batterier kan endast användas en gång och kan således inte laddas upp igen.


Materialet som kan återvinnas finns främst i batteriets hölje och består av 50 % zink och 50 % järn. Batteriets innehåll kan inte återvinnas i dagsläget, men förvaras på ett miljösäkert sätt.


 • Litiumbatterier. De vanligaste litiumbatterierna är de fyrkantiga som du hittar i mobiltelefoner, laptops, spel och kameror.


Denna typ av batteri är den bästa för kraftfullhet och miljö. Materialet som kan återvinnas består av 30 % järn, 30 % kobolt, 17 % koppar, 17 % mangan och 6 % nickel. Material som inte kan återvinnas kan förbrännas och omvandlas till energi.


Primärlitiumbatterier är små runda batterier, som är ganska ovanliga. Dessa finns i klockor och leksaker. Primärlitiumbatterier är för små för att kunna återvinnas, så dessa hanteras genom förbränning och energiutvinning.


Elbilsbatterier och batterier till hybridbilar består till stor del av litium.


 • Blybatterier. Blybatterier är en kategori som främst innefattar bilbatterier, men också mopedbatterier och batterier i större redskap. Dessa batterier innehåller en stor mängd bly, vilket är en giftig tungmetall.


Materialet som återvinns består till 85 % av bly och till 15 % av batterisyra eller elektrolyt. Resten av batteriet förbränns eller förvaras säkert.


 • Kvicksilverbatterier. Denna typ av batteri är mestadels knappcellsbatterier, som används till klockor eller små elektroniska föremål.


Kvicksilver är en giftig tungmetall och ska fasas ut ur batteritillverkningen i Sverige. Kvicksilver kan inte återvinnas och därför separeras dessa batterier från resten innan återvinning och förvaras säkert.


 • Kadmiumbatterier/Nickelkadmiumbatterier. Kadmium är en giftig tungmetall som till stor del har bytts ut till litium. Kadmiumbatterier kan dock fortfarande hittas i gamla datorer och telefoner.


Materialet som återvinns består av 35 % nickel, 45 % kadmium, 15 % järn och 5 % kobolt. Resten av materialet förbränns eller förvaras säkert.


 • Nickelmetallhybridbatterier. Detta är en ersättare av kadmiumbatterierna. De är stavformade och kan laddas. Återvinner du dessa batterier får du ut 55 % nickel, 38 % järn och 7 % kobolt. Resten av materialet förbränns eller förvaras säkert.


En sammanfattning - batteriholk eller återvinningscentral?

Vi sammanfattar snabbt vilka av de ovanstående batterierna som kan lämnas i en batteriholk respektive på en återvinningscentral.


Dessa batterier kan du lämna i en batteriholk:

 • Alkaliska batterier

 • Litiumbatterier - gäller inte batteri för elbilar och hybridbilar

 • Kadmiumbatterier/Nickelkadmiumbatterier

 • Nickelmetallhybridbatterier


Dessa batterier måste lämnas på en återvinningscentral:

 • Litiumbatterier - batteri till elbil och hybridbil

 • Blybatterier

 • Kvicksilverbatterier


Batterier till alla sorters bilar kan också lämnas för återvinning på en bilmack.Varför bör du återvinna batterier?

Batterier innehåller stora mängder tungmetaller, som är giftiga för vår miljö. Felhantering och förbränning av tungmetaller kan få förödande konsekvenser.


Genom förbränning kan giftig rökgas förorena atmosfären, levande varelser och natur. Om tungmetaller istället hamnar i vanlig deponi, där material som inte kan återvinnas och slaggprodukter hamnar, kan mark och vatten förorenas. Även luften blir giftigare, då deponi släpper ut deponigas efter en tid.


De vanligaste tungmetaller i batterier är:

 • Kvicksilver - batterierna är märkta med Hg.

 • Kadmium - batterierna är märkta med Cd.

 • Bly - batterierna är märkta med Pb.


Referenser

Batteriåtervinningen.se

Naturvårdsverket

Stena Recycling Sverige


Tack för din läsning!

 

Och du, glöm inte att du kan använda Bower-appen för att bli belönad för dina återvunna förpackningar. Genom appen kan du noga följa den mängd koldioxid du sparar världen genom att återvinna.

 

När du sparar koldioxid bidrar du till en minskning av växthusgaser, vilket i sin tur kan bromsa den globala uppvärmningen och förlust av biologisk mångfald på jorden.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page