top of page

Återvinningsguiden

Vi på Bower vill att alla ska känna sig trygga i att sortera och återvinna avfall. Därför vill vi ge er en enkel och informativ återvinningsguide. Här inkluderas mängder av olika material och föremål som du kan tänkas ha i ditt avfall.

 

I vår återvinningsguide kan ni läsa och få kunskap om hur ni återvinner olika material och föremål, hur återvinning går till, samt varför ni bör göra det.

 

Vi använder oss av betrodda och offentliga källor, såsom lagtext, Naturvårdsverket och Förpackningsinsamlingen, FTI.

Nedan har du en generell guide till sortering av dina förpackningar. (källa: FTI)

1. Töm

  • Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll.

  • De behöver inte vara rengjorda.

Förpackningar som inte är tömda riskerar att locka till sig skadedjur och orsaka obehaglig lukt. Otömda förpackningar kan också påverka återvinningsprocessen.

2. Separera

  • Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt.

  • En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar.

  • Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska du sortera efter det viktmässigt dominerande materialet.

3. Underlätta återvinningen

  • Vik ihop och platta till pappersförpackningar och lägg gärna de mindre i de större. Då tar de mindre plats och lastbilarna behöver inte tömma kärlen lika ofta.

  • Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till.

  • Se till att sprayburkar/-flaskor är helt tömda.

4. Sortera rätt

  • Släng inget annat än förpackningar i behållarna för förpackningsinsamling.

2022-05-10 15_10_17-Panta med mobilen & tjäna pengar _ Bower.png

Källsortering

Hur källsorterar man? Vad betyder källsortera? Varför ska man källsortera? Här kan du läsa om allt du behöver veta kring källsortering.

Sopsortering

Hur sopsorterar man? Vad betyder sopsortering? Varför ska man sortera? Här kan du läsa om allt du behöver veta kring att sortera sopor.

Papper

Bower förklarar allt du behöver veta kring pappersåtervinning. Hur du sorterar papper och pappersförpackningar rätt och hur de återvinns.

Plast

Bower förklarar hur du sorterar plasten rätt för att vara snällare mot jorden. Du får även lära dig allt om hur processen fungerar för plaståtervinning.

Glas

Kan man slänga glas i hushållssopor? Här får du svaren på hur du ska sortera glas rätt. Lär dig även mer kring om hur processen för glasåtervinning går till.

Metall

Allt du behöver veta kring att källsortera din metall rätt. Bower förklarar även hur processen för metallåtervinning fungerar.

Kaffekapslar

Hur återvinns kaffekapslar? Här får du svar på hur du sorterar dina kaffekapslar rätt och hur processen för återvinningen ser ut.

Batterier

Hur återvinns batterier? Här får du svar på hur du sorterar dina batterier rätt och hur processen ser ut för batteriåtervinning.

Pant

Vad kan du panta? Bower förklarar vad som går att panta i Sveriges pantsystem. Ladda ner Bowers app för att enkelt panta direkt i mobilen.

Snusdosa

Bower förklarar hur du pantar din snusdosa direkt i appen och tjänar pengar samtidigt som du är snäll mot naturen.

Sprayflaskor

Hur återvinns sprayflaskor? Och vart slänger man dem? Här får du alla svar kring hur sprayflaskor sorteras och återvinns.

Frigolit

Bower förklarar hur du ska sortera frigolit rätt och hur det återvinns. Sortera rätt och var snällare mot jorden.

bottom of page